نامه نهم

سلام خدای عزیزم

ای کاش مریمت را کمی دوس داشتی تر خلق میکردی 

ای کاش مریمت را کمی بیشتر میشناختی

من ک تمام تلاشم را کرده بودم با زندگی ام کنار بیایم

تو ک میدانستی سهم مریم تنهایست بی کسیت 

تو که میدانستی حتی اگه دست به دعا بردارم ضجحه بزنم 

 به فریاد دلم ن مرسی

تو که بقیه ی بنده هایت را بیشتر دوست داشتی

تو میدانستی دل مریم خون است

تو که میدانستی دلم ریش است

چرا چرا باز وابسته ام کردی

من ک میدانم باز روی اشک هایم دعاهایم چشم میبندی

ولی باز اومده ام

پروهستم میدانم میدانم برایت مهم نیست میدانم مریم را سهمش تنهایی قرار دادی 

ولی باز هم آمده ام ای کاش به فریاد دلم برسی

ای کاش این بار مریم برایت مهم باشد 

ای کاش اینبار را حاجت روایم کنی[ بازدید : 9 ]
[ چهارشنبه 22 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه هشتم

سلام خدای مهربانم...

خستم و نمیدآنم مرا درک میکنی یا نه

از فردا چله ام را شروع میکنم

این بار راونم التماس میکنم حاجتم را روا کن و عاقبتم را خیر کن[ بازدید : 12 ]
[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه هفتم

سلام خدای عزیزم

از تو خواهش میکنم این فرشته را از من نگیر التماست میکنم

من عاشق فرشته ات شده ام


[ بازدید : 9 ]
[ يکشنبه 19 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه هفتم

سلام خدای بی معرفت من

چرا مرا ول کرده ایی 

من که با بدبختی هایم کنار آمده بودم

من که تمام سعیم را کرده بودم ریشه احساساتم را بخشکانم 

هیچ وقت نفهمیدی مریمت از ترحم بیزار است

تا کی باید امتحان پس دهم

نکند باز بنده هایت نفرینم کرده اند

باز چه کرده ام؟

این بار دیگر با  دلم بازی نکن

من ضرفیتم خیلی وقت است که تمام شده

خواهش مبکنم


[ بازدید : 15 ]
[ چهارشنبه 15 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه ششم

سلام خداجونم امروز میلاد پیامبرو استخاره گرفتم بد درومد ولی من ب ادامه ایمان دارم وقتی بخوای میشه 

خواهش میکنم این ناممکن زندگیمو ممکن کن

تو رو به عظمت محمد قسم میدم باز اسطوره کشی نکن التماس میکنم


[ بازدید : 12 ]
[ چهارشنبه 15 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه پنجم

سلام خدای مهربانم

دوستش دارم خیلی دوستش دارم این را امروز فهمیدم

خدایا چ میشود این منبع آرامش مال من شود

چه میشود؟؟؟؟


[ بازدید : 13 ]
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه چهارم

سلام خداجونم من خیلی تنهام خیلی بی کسم همیشکی دوسم نداره 

این بار اسطوره واقعی پیدا کردم منو باز بی قهرمان بی اسطوره نکن

التماس میکنم


[ بازدید : 10 ]
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه سوم

سلام خدای عزیزم

آمده ام کمی دردودل کنم

اورا میخوام به محبتش به توجهش خیلی نیازمندم 

خودخواه هستم ؟خب هستم

مال مردم خور نباشم؟بگذار برای یک بار هم باشم خسته ام خسته 

یادت باشد تو بار آخر را بر دوشم گذاشته ایی

پروردگارا به سمتت میایم 

چهل روز بندگیت را میکنم

توام خدایی کن

منبع ارامشم را به من بده

راستی ممنون بابت خیلی چیزا

دوست دارم[ بازدید : 23 ]
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه دوم

سلام خداجون بازم اومدم 

خداجونم من اون ختمو شروع میکنم توام کمکم کن

خواهش میکنم نزار باز تنها شم

باز بی اسطوره شم

دلم مهربونمو میخواد دلم‌ اسطورمو میخواد 

اسطوره واقعیم

خداجون من اومدم‌ سمنت توام‌خدایی کن

دوست دارم💚💙💚💙


[ بازدید : 16 ]
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]

نامه اول

سلام خدا جونم امشب با ی دل پر اومدم

خداجون خستم خیلی خسته تا میام از ی ماجرا خلاص شم

گیر ی ماجرای دیگه می افتم به خودت قسم این انصاف نیست

خواستم تغییر کرده ی حاجت پیشت آوردم خواهش میکنم کمکم کن عجیب تنهام

عجیب بی کسم

همه کسم باش

خواهش میکنم دیگه ضرفیت ندارم [ بازدید : 12 ]
[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ Array ] [ maryam ]